Únor 2017

Obličeje

2. února 2017 v 23:12 | Animatěj
Hola hola, drazí virtuální přátelé!

Film, který Vám dnes předvedu, je výsledkem jakési hry na vytváření scénáře. Zadáním bylo propojit první a poslední obrázek scénáře, který jsem namaloval na tabuli, tak, aby děj logicky navazoval a dal nějaký smysl. První okénko znázorňovalo člověka, sedícího u stolu a přemýšlejíácího nad čímsi. Posledním obrázkem byla raketa, nesoucí kohosi někam do kosmu.

Scénáře vznikaly v krátkém časovém úseku a nebyl kladen důraz na to, aby byly pěkné, ale na to, aby se autor pokusil v rychlosti zaznamenat svůj nápad takovým způsobem, aby ho po nějaké době byl schopen dále zpracovávat.

Výsledky vidíte zde.


Obrázkovou podobu potom tvůrci sami okomentovali (z toho vznikla zvuková stopa) a svůj komentář podložili animovanými obličeji.

Cílem bylo jednak rozvinout schopnost vytvořit a převyprávět jednoduchý příběh, ale také si vyzkoušet, jak spojit zvukovou stopu vyprávění se samotnou mimikou obličeje.

Zde je tedy kratičký výsledek:


Podle jednoho ze scénářů budeme příště pokračovat a pokusíme se ho rozvinout a promyslet, aby případný film byl myšlenkově i vizuálně zajímavý.

Tradá, pokračování příště!