Červen 2016

Karle, Hynku, Kláro, už je tady jaro!

30. června 2016 v 17:30 | Animatěj
Hola hola, drazí přátelé špuntového panáčka!
9. 4. 2016 jsem provedl další zajímavý experiment, a to sobotní animační dílničku pro předškolní děti.
Cílem bylo seznámit malé děti nenucenou hrou a tvořením s pryncipem animace.
Tříhodinový sobotní "dýchánek" probíhal ke spokojenosti všech zúčastněných. Tvoření jsme proložili spíváním písniček a hrami a až poslední část byla věnována animování vlastních výtvorů.

Zde můžte vidět výsledek, poté co jsem ho osobně sestřihal a nazvučil:


Děti si tedy napřed namalovaly vodovkami kulisy a poté si vytvořily zvířátka ze čtvrtky a kolíčků, které si na vlastnoručně vyrobeném pozadí rozhýbaly.

Toto byl první pokus o zapojení předškolních dětí do Expresní Animatějovy dílny.
Výsledek posuďte sami.

Páček!