Únor 2016

Scénář / reklama na Zubex

10. února 2016 v 10:50 | Animatěj
Hola hola, vážení příznivci animace!
Po Pracovním listu 1 navazujeme pynule na Pracovní list č. 2, který je velmi prostý, skýtá však spoustu prostoru pro fantazii.
Pracovním listem č. 2 je tištěná předloha filmového scénáře. Je to velmi prosté: Na jednu stranu namalujte velmi jednoduše, co se bude v každém jednotlivém záběru objevovat. Na druhou stranu popište všechny důležuté věci, které záběr doprovázejí (zvuky, text, celkovou atmosféru, světlo...)

Ukázka z mojí vlastní hlavy je zde:

Toť zatím vše. Později doplním výtvory samotných študentů.
Tedy zatím!
Váš Animatěj

Trocha (poněkud zvrácené) teorie

3. února 2016 v 22:42 | Animatěj
Hola hola!
Po lůl roce s jednou partou potenciálních tvůrců jsem se rozhodl skoncovat s dětinským experimentováním s barvami
a materiály a vrhnout se do buřlivých vln teorie.
Nezvývá než doufat, že jsem své ovečky nezahrnul čistým bludem.
Výsledkem je "Pracovní list č. 1", u kterého by si moje děti měly uvědomit, že základním návěstidlem na cestičku k alespoň použitelnému filmu je samotný námět a volba vhodné techniky zpracování.

Zde tedy "Pracovní list č. 1".
Některé části se pohybují na hranici čitelnosti, což je taktéž úmysl. Animatějovým cílem je, ač to tak možná nevypadá, vzkříšení "Říše fantazie", ze které v době mobilních aparátů bojuje o přežití jen to poslední zrnko písku.
Zpola čitelný text se dá interpretovat různými způsoby.

No... Taky je pravda, že píšu jako prase.


Další částí hodiny se stala brainstormingová hra "řeknu větu a ty na ni navaž další", přičemž jsme z každého pokračování pořídili zvukovou stopu. Výsledkem je velmi absurdní scénka, kterou budeme v příštích hodinách uvádět do vizuální podoby.

Těše se, Milánkové...